rilpoint_mw113

Hypoxie

Hypoxie je nedostatečné zásobení organismu nebo jednotlivých tkání kyslíkem. Podle vyvolávající příčiny rozeznáváme následující typy hypoxií:

  1. Hypoxická hypoxie - omezený přísun kyslíku k erytrocytům (např. při poklesu parciálního tlaku O2 ve vysoké nadmořské výšce).
  2. Transportní hypoxie - pokles transportní kapacity krve pro kyslík (např. pokles koncentrace hemoglobinu, otrava CO).
  3. Stagnační hypoxie - způsobená poklesem průtoku krve, přičemž v krvi je normální obsah kyslíku.
  4. Histotoxická hypoxie - porucha tkáňového dýchání, kdy buňky nejsou schopny zužitkovat přivedený kyslík (např. otrava kyanidy, nedostatek vitaminu B).